UA-84533291-1

Wat en Waarom...

Wat en waarom van Cúpula Latina

Ondernemende Latinos

 

1. Inleiding

Van de Latijns Amerikaanse migranten naar Nederland weet men eigenlijk niet zo veel. Dat er veel Antillianen en Surinamers in Nederland wonen, dat is weliswaar bekend, maar er zijn natuurlijk veel meer nationaliteiten uit Latijns Amerika die in Nederland voorkomen. Deze Argentijnen, Colombianen, Cubanen enz. zijn behoorlijk onzichtbaar en verdwijnen in de massa.

Bij Latijns Amerika denken we aan salsa en feest, de Spaanse of Portugese taal, of aan guerillabewegingen en dictaturen maar het is veel aannnemelijker dat de Latinos in Nederland hun handen vol hebben aan het zich staande proberen te houden in een crisistijd, worstelend met een geheel vreemde taal en cultuur.

Veel initiatieven die in Nederland worden ontplooid hebben als doel de bevolking in Latijns Amerika te steunen, arme boeren, straatkinderen, mensen in sloppenwijken. Fondsen voor ontwikkelingssamenwerking, microkredieten voor vrouwen in Latijns Amerika, dat klinkt allemaal goed, maar wie bekommert zich om de Latijns Amerikanen in Nederland zelf?

De inburgeringscursus

Van de Latijns Amerikaanse nieuwkomers wordt verwacht dat zij integreren in de Nederlandse samenleving. Dat is in theorie een mooi uitgangspunt, maar daar zitten veel haken en ogen aan. Het woord integreren betekent iets anders dan aanpassen en is naar ik aanneem bewust door de overheid gebruikt. Integreren is een proces waarbij 2 zaken met elkaar in aanraking komen en waarbij er daardoor een nieuwe realiteit ontstaat omdat beiden zich aanpassen. En daar schort het in de Nederlandse samenleving aan, omdat men er veelal van uitgaat dat allochtonen zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur.

Een mechanisme dat Nederland in het leven heeft geroepen om te integreren is de inburgeringscursus. Er wordt van de Latijns Amerikanen verwacht dat zij alles in het werk stellen om in te burgeren en de taal te leren. Afgezien van de algemeen aanvaarde opinie dat Nederlands een moelijke taal is, ziet men over het hoofd dat het toch minstens een jaar of vijf duurt om een taal goed onder de knie te krijgen. De taal een klein beetje spreken is nuttig om een boodschap te doen, dag te zeggen tegen de buurman of buurvrouw of om een slecht betaald baantje te krijgen in een fabriek met productiearbeid.

Wat er in feite gebeurt met de inburgeringscursus, is dat mensen apart worden gezet van de samenleving, samen met andere niet Nederlandstaligen, andere religies en gewoonten en voornamelijk geconfronteerd worden met hun beperkingen en onmogelijkheden. Dit gaat voor vele Latijns Amerikanen gepaard met veel frustratie, het leidt veelal tot zelfonderschatting, depressies enz. Latinos die in hun land van herkomst een goede opleiding hebben genoten worden teruggeworpen door eerst te moeten integreren. Tegen de tijd dat zij werkelijk de arbeidsmarkt op kunnen, zijn ze minstens 5 tot 6 jaar verder en hebben zij in hun opleidings- en of werkervaring even zovele jaren achterstand.

Aangezien zij toch moeten werken bestaat het gevaar dat zij in laag betaalde functies beginnen en daar nooit meer uitkomen, dus hun werkelijke capaciteiten nooit meer zullen gebruiken.

Netwerken

Een positief effect van de inburgering zou kunnen zijn dat allochtonen tijdens hun cursus kans hebben een begin van een netwerk op te bouwen. De stress tijdens de inburgering

draagt hier echter niet aan bij. Het feit dat men verkeert tussen andere allochtonen wil nog niet zeggen dat hier blijvende contacten of vriendschappen uit voortkomen. Op korte termijn heeft naar mijn idee in vele gevallen de inburgeringscursus een negatief effect, op de wat langere termijn is er wel meer effect mogelijk, maar dat geldt maar voor een beperkt deel van de cursisten.

Om in Nederland aan een baan te komen is netwerken erg belangrijk. Via de social media probeert ieder het beste uit zijn of haar contacten te halen. Een van de problemen van mensen die uit een ander continent komen is dat zij helemaal geen vrienden/netwerk hebben opgebouwd uit het verre of recente verleden. Hier kunnen zij dus niet op terug vallen.

Waar andere bevolkingsgroepen elkaar snel opzoeken is dat bij Latijns Amerikanen niet zo snel het geval. De onderlinge verschillen in nationaliteit en cultuur zijn vaak erg groot. Toch mag je wel spreken van een soort Latijns Amerikaanse identiteit. Net als een soort Europese identiteit, maar een Noor is nou eenmaal anders dan een Fransman/vrouw of Spaanse.

2. Het doel van het Project Latinos Activos

De Latijns Amerikaanse immigranten zijn behoorlijk onzichtbaar en ontberen in Nederland een goed netwerk van contacten. We weten eigenlijk niet zo goed wat ze doen. Ik wil met dit project een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van dat deel van de Latijns Amerikaanse bevolking in Nederland dat heeft besloten een eigen initiatief te beginnen, met een eigen bedrijf, of bijvoorbeeld als ZZP-er.Tevens wil ik een helpende hand bieden om netwerken op te bouwen tussen de vele initiatieven, d.m.v. netwerkbijeenkomsten en samenwerkingsstrategieën te organiseren. Het Project is een soort aanvulling op de inburgering om toekomstmogelijkheden te blijven zien en een hulp om je netwerk vanaf het begin van de migratie naar Nederland op te bouwen.

 

Werkwijze

 

Als basis voor het project heb ik zoveel mogelijk informatie gezocht over reeds bestaande initiatieven die in de doelgroep vallen van het Project. Deze initiatieven breng ik tesamen in een Internet pagina. Als een soort vindpagina zijn hierin alle initiatieven geordend in categorieën zodat iedereen kan zien waar het type initiatief gevonden kan worden.

De naam van de Internet pagina is Cúpula Latina, om aan te duiden dat het over een overkoepelende instantie gaat met betrekking tot Latijns Amerika. Bijschrift luidt:

El lugar de mi empresa en la red Holandesa

De plaats van mijn bedrijf in het Nederlandse netwerk (vertaald).

Geïnteresseerden

De inschrijving in de Cúpula Latina is GRATIS voor personen die  in Nederland  wonen, een eigen bedrijf hebben of als zelfstandige werkzaam zijn, en van oorsprong Latijns Amerikaans zijn of Latijns Amerikaanse roots hebben. Personen of bedrijven die niet aan deze criteria voldoen kunnen publiciteit maken op deze pagina door middel van een advertentie (met beeldmerk en linkverwijzing naar de webpagina) aan de zijkanten van de paginas. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 15,00 euro per maand of 150,00 Euro voor een heel jaar in één categorie. Voor elke aditionele categorie betaalt u 50,00 Euro per jaar. Meer details vindt u op de pagina contact en inschrijving.

Dat is voor deze Latijns Amerikaanse ondernemers in Nederland zelf een economische impuls aangezien zij aan een breed geïinteresseerd publiek hun diensten kunnen aanbieden. Dat publiek bestaat globaal uit vier groepen.

-Collega ondernemers met een Latijns Amerikaanse achtergrond die elkaar zouden kunnen helpen.

-Latijns-Amerikanen, potentiële afnemers, die op zoek zijn naar iets vertrouwds. Dat kan het soort product of dienst betreffen, maar ook de manier waarop het aan de man wordt gebracht, de taal etc.

– Personen of bedrijven in het buitenland die hun producten of diensten willen aanbieden/promoten op de Nederlandse markt.

-Ten slotte is er een publiek van niet Latijns Amerikanen die geinteresseerd zijn in wat de Latinos te bieden hebben en die geïnteresserd zijn in bepaalde aspecten van de Latijns Amerikaanse cultuur.

Voor veel Latinos kan deze site een voorbeeldfunctie en inspiratie zijn voor wat mensen uit Latijns Amerika in Nederland allemaal kunnen bereiken met een beetje initiatief, doorzettingsvermogen en talent.

Andere soortgelijke projecten

Een pagina waar mensen uit Latijns Amerika hun bedrijf(je) kunnen promoten, waar men snel met een druk op de knop een metgezel vindt die actief is op een bepaald gebied. Een dergelijke pagina bestaat naar mijn idee enkel als een klein onderdeel van de website van Noticia.nl platform voor Latijns Amerikanen in Nederland. Deze pagina verschilt wezenlijk van de nieuw op te zetten pagina. Noticias centreert zich rond sociale, politiek/maatschappelijke en culturele onderwerpen in Latijns Amerika. Veel items zijn gerelateerd aan de problemen in Latijns Amerika zelf. De nieuw op te zetten pagina concentreert zich op de actuele situatie van Latijns Amerikanen in Nederland en hoe zij economisch omgaan met hun situatie. Organisaties en culturele instellingen worden overigens niet uitgesloten om gebruik te maken van de pagina, zij zijn van harte welkom.

Ook zijn er andere verzamelpaginas die deelgebieden aanboren, bijvoorbeeld salsadans paginas etc. Maar nooit opgezet met de achterliggende gedachte zoals bij Cúpula Latina:

Een grootschalig totaaloverzicht, gericht op de van oorsprong Latijns Amerikaanse immigranten, die

1. Woonachtig zijn in Nederland

2. Een eigen bedrijf hebben waarmee zij financieel gewin beogen

3. Op zoek zijn naar een groter netwerk en daarbij zowel het Latijns Amerikaanse netwerk in Nederland willen gebruiken als de Nederlanders die geinteresseerd zijn in Latijns Amerikaanse producten

4. Willen profiteren van ervaringen, uitwisselingen, samenwerkingsverbanden, en netwerkbijeenkomsten tussen Latijn Amerikaanse ondernemers in Nederland.

Cupula Latina inventariseert de wensen en behoeften van haar leden en springt daar op in. Zoals de naam al suggereert, gaat het hier om een overkoepelend initiatief, waardoor een zeer grote database aan bedrijven is gegarandeerd en waarbij de organisatie actief op zoek gaat naar nieuwe Latijns Amerikaanse initiatieven in Nederland, en inspringt op zich aandienende kansen.

 

3. Meerwaarde van het project

Het grote verschil met andere initiatieven is dat Cupula Latina u helpt op een professioneel niveau in het aangaan van netwerkgerelateerde acties. Bovendien is door middel van een bescheiden bijdrage uw bedrijf terug te vinden op een overzichtelijke en professionele website., die een grote database van bedrijven garandeert. Cupula Latina is dus geen cultureel, maar een economisch gedreven initiatief.

De bedoeling van het project is dat er actief op zoek wordt gegaan naar nieuwe initiatieven, nieuwe trends en bedrijven, en dat er eveneens aandacht blijft voor reeds bestaande initiatieven. Met wekelijkse en/of maandelijkse themas kunnen er evenementen worden georganiseerd en kunnen bedrijven en/of initiatieven in het zonnetje worden gezet! Dit actief gecoordineerd door een of meerdere full time webmasters – organisatoren. Mensen kunnen via deze site ook kenbaar maken wat er nog gemist wordt aan initiatieven, diensten of producten waardoor misschien anderen hier weer kunnen inspringen. De organisatie gaat op zoek naar mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden, reikt ideeën aan en speelt daadwerkelijk een rol in het realiseren van die ideen.

 

Categorieen

 

1. Mode (Mode Kleding, Schoonheid, Sieraden, Kappers)

2. Ambachtelijke Producten (Nijverheid, Cadeaus, Autenthieke Latijns Amerikaanse importproducten)

3. Kunst (Kunst, Grafische Vormgeving, Publiciteit, Media, Literatuur)

4. Gezondheid en Coaching (Advies, Training/Coaching, Therapieën, Medisch)

5. Financiën (Administratie, Financiën, Juridisch)

6. Entertainment (Artiesten, Feesten, Uitgaan, Muziek, Evenementen)

7. Dansscholen

8. Eten en Drinken (Café’s, Catering, Voedingswinkels)

9. Restaurants

10. Import/Export

11. Taal (Spaans, Portugees, Nederlands)

12.Ontwerp en Inrichting (Architectuur, Constructie, Techniek, Industriele Vormgeving, Interieurontwerp, Tuinontwerp)

13. Clubs (Welzijn, Sport, Clubs, Ideologie, Religie, Ontwikkelingssamenwerking)

14. Transport-Toerisme (Vracht, Reizen, Vakantie, Roerisme, Hotels, Autorijscholen, Transportmiddelen)

15. ICT-Computers (ICT, Computers, Electronica, Techniek, Telecommunicatie, Telefoons)

16. Prenataal en Baby’s (Zwangerschap, Kinderopvoeding, Postpartum)